Doktorandi FEL prezentovali svůj výzkum na mezinárodní konferenci MARSS 2022

4. 8. 2022

Doktorandi FEL prezentovali svůj výzkum na mezinárodní konferenci MARSS 2022

MARSS je mezinárodní konference, na které se potkávají přední výzkumníci v oblastech robotiky a automatizace v měřítkách od nanometrů po milimetry. Je zde prezentován výzkum robotů, kteří jsou schopni operovat v lidském těle, 3D tisk mikro robotů z elastických materiálů, roboti velikosti hmyzu i elektromagnetický dopravník pro přepravu materiálu na Měsíci. Celkem konferenci tvořilo 209 příspěvků.

Fakultu elektrotechnickou reprezentovali doktorandi z katedry elektrotechniky a počítačového modelování. Jiří Kuthan prezentoval svůj výzkum elektromagnetického planárního polohovacího systému “Collective planar actuation of miniature magnetic robots towards individual robot operation”, Vojtěch Lapuník navázal představením své diplomové práce zabývající se digitálními materiály “Magnetically assembled electronic digital materials”, Ondřej Sodomka představil výzkum z oblasti magnetoreologických elastomerů “Magnetically controlled microfluidic channels” a Martin Vítek prezentoval diplomovou práci studenta Ondřeje Carvana zabývající se recyklací elektronického odpadu “Electronic waste separation using magnetic minirobots”.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl