Ohlédnutí za letními školami GeoCamp a MechCamp

9. 9. 2022

Ohlédnutí za letními školami GeoCamp a MechCamp

Ve dnech 22. - 24. srpna se uskutečnil 2. ročník třídenní letní školy geomatiky GeoCamp 2022. Účastníci, kterých se letos přihlásilo 16, si vyzkoušeli práci s geografickými informačními systémy (GIS) a na praktických příkladech názorně viděli, jak důležité je mít pro analýzy a rozhodování v prostoru správná a kvalitní geografická data. Vyzkoušeli si například úlohu vyhledání všech staveb v Plzni, které se nacházejí v záplavovém území, či vytvořit půdorys druhého podlaží budovy FAV v měřítku 1:100 za použití zeměměřické přístrojové techniky. Program se však neodehrával pouze v budově FAV. Děti navštívily i laboratoř IoT na Centru informatizace a výpočetní techniky, kde se seznámily s principy 3D tisku, který se hojně využívá i v geomatických projektech, například pro tisk 3D modelů historických budov v rámci ochrany kulturního dědictví. Při plnění úlohy Indexování účastníků letní školy GeoCamp se děti podívaly i na střechu budovy, kde měli podle zadaného čtyřstromu za úkol postavit se do prostoru na odpovídající dlaždici. Všichni správně našli své místo a vytvořili tak společně nápis FAV.

Závěrečný den letní školy si studenti vyzkoušeli různé úlohy využívající navigační informace. Z připravených soutěží bylo zřejmé, že lidský mozek potřebuje pro správnou navigaci v terénu bez použití mapových podkladů odlišnou informaci, nežli poskytuje například navigace, na kterou jsme zvyklí z osobních automobilů nebo chytrých telefonů. Odborný program letní školy zakončily tematické aktivity v Techmanii.

 

Od 29. do 31. srpna probíhal na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU již pátý ročník letní školy MechCamp, jež je určena hlavně pro studenty středních škol a jejímž cílem je zvýšit povědomí o mechanice jako o komplexním praktickém i výzkumném oboru.

Letošního ročníku se účastnilo celkem 13 studentů, především z technicky zaměřených středních škol a gymnázií. Nosným tématem akce bylo využití mechaniky v různých problémech spjatých s dopravním průmyslem. Studenti se seznámili se základními úlohami vyšetřování dynamických vlastností vozidel a jejich součástí, s prouděním tekutin ve smyslu obtékání těles a také s uplatněním mechaniky moderních kompozitních materiálů v rámci daného tématu. Při řešení zmíněných problematik využívali studenti komerční výpočtové programy pro vytváření matematických modelů jako například MATLAB, Adams, ANSYS či Fluent. Součástí programu byla též exkurze do zázemí celouniverzitního projektu Formule Student. Samotná závodní formule pak sloužila jako názorný příklad uplatnění oboru mechaniky v praxi. Studenti též navštívili laboratoř pružnosti a pevnosti materiálů s názornou ukázkou tahové zkoušky materiálu. Zajímavým zpestřením programu byla těž prezentace zástupců firmy Konplan, jež dala nahlédnout do komplexní problematiky nápojových linek včetně uplatnění oboru mechaniky při jejich vývoji. Studenti se seznámili s kompletním procesem lahvování nápojů, tedy od vzniku lahve přes plnění a etiketování až k balení.

Během akce se studenti aktivně podíleli na řešení problémů a kladli zvídavé dotazy. Dle ohlasů na akci lze konstatovat, že témata byla pro studenty zajímavá, byla podána srozumitelnou formou a že akce splnila očekávání studentů.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl