Technica Futura představí umělou inteligenci

13. 3. 2024

TechnicaFutura2024

Technika a inovace k Plzni již neodmyslitelně patří, proto se ve městě odehraje druhý ročník odborné konference Technica Futura, jež se zaměří na nejaktuálnější téma současnosti – umělou inteligenci (AI = artificial intelligence). Deset přednášek představí AI v těch nejběžnějších oblastech lidského žití – ve vzdělávání, marketingu, právu nebo v Plzni blízkém pivovarnictví. Akce se uskuteční 10. dubna 2024 v technologickém parku TechTower na Světovaru a určena je všem, kteří se o umělou inteligenci zajímají. Před příchodem je nutné provést registraci na webu SIT Portu Správy informačních technologií města Plzně.

„Pořádání odborných konferencí je značka prestiže a úspěchu, kterou se Plzni daří v posledních letech získávat. Pozvání přijali přední čeští odborníci na umělou inteligenci a těší mě, že i sama Plzeň má v této oblasti co představit. Na jedné z přednášek totiž rozezní umělá inteligence hlas pěvecké legendy Karla Gotta, což je projekt Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni,“ pozval Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Kromě vzácného hosta z virtuálního světa na akci vystoupí odborníci jako Jan Romportl představující potenciál a rizika umělé inteligence, Filip Dřímalka, který vysvětlí, jak ve světě AI uspět, či Tomáš Drahoňovský, jenž poví o zapojení umělé inteligence v pivovarnictví. „Podtitul konference zní ‚AI všude kolem nás‘, proto se zaměříme i na vzdělávání, které provází člověka velkou částí jeho života, a například využívání Chatu GPT studenty ve školách či zapojení AI do výuky je nyní velmi diskutované téma. Přednášky se ujmou lektorky z Centra robotiky,“ upřesnila Anna Čudáková, projektová manažerka SIT Portu.

TechnicaFutura_řečníci

Hlavním pořadatelem konference je plzeňská firma EUROSOFTWARE, s.r.o., lídr v oblasti IT řešení pro obchodní řetězce. Konference se proto zaměří i na využití umělé inteligence v maloobchodu. „Společně s městem Plzní vytváříme prostor pro odbornou i laickou veřejnost k setkávání a debatám o aktuálních tématech. Ve firmě se soustředíme na výzkum nových technologií, které pak využíváme k vývoji inovativních řešení pro zákazníky. Na konferenci naši odborníci představí novou aplikaci, jež klientům umožní interakci s daty v databázi pomocí Chatu GPT,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o.

Za město Plzeň akci koordinuje Správa informačních technologií města Plzně. „Loni jsme si mohli na celorepublikové akci Dny AI vyzkoušet, jak velkou komunitu v této oblasti máme. Potvrdilo se nám, že se v Plzni rodí zajímavé nápady a je fajn je mezi sebou sdílet. Spolupráce, inspirace, sdílení a podpora jsou principy, se kterými pracujeme v Plzeňském inovačním ekosystému PINE, který mimo jiné podporuje rozvoj inovativního podnikání. A k inovacím téma umělé inteligence bezesporu patří,“ uzavřel Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Více informací o akci je na https://www.sitport.cz/kalendar-akci/konference-technica-futura-2024/.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl