Tým z FAV zvítězil v #AimtecHackathonu 2022

2. 6. 2022

Tým z FAV zvítězil v #AimtecHackathonu 2022

Programátorský maraton HackIt byl hlavní součástí #AimtecHackathonu 2022. Začal v pátek v půl jedenácté večer a trval 40 hodin. Účastníci měli během něj k dispozici nové technologie, mentory a především prostor k vlastní tvorbě na téma autonomní řízení. Letošní ročník byl opět unikátní z pohledu dostupného vybavení, které účastníci mohli využít. Jednalo se například o zařízení od Vanilla Robotics (automatické řízení automobilu), BringAuto (automatické transportní autíčko), Huskylens (kamera s UI), JetBot (dvoukolové robotické autíčko s UI), Alza Spot (robot od Boston Dynamics za 2 mil. Kč), Amazon Alexa (UI ovládaná hlasem) a mnoho dalších.

Akce se opět účastnili i studenti Fakulty aplikovaných věd a v maratonu HackIt si vedli výborně. Tým studentů převážně z 2. ročníku navazujícího studia oboru Softwarové inženýrství na katedře informatiky a výpočetní techniky získal první místo za umělou inteligenci pro robota RoboMaster S1, díky které se tank (hračka) autonomně pohybuje, vyhledává cíle, střílí, reaguje na zvukové nebo vizuální pokyny a vybrané aktivity vtipně komentuje. 

Ze zaměstnanců FAV se akce v roli mentorů zúčastnili Petr Vaněček (KIV), Martin Dostal (KIV), Jan Švec (KKY), Petr Neduchal (NTIS) a Zdeněk Bouček (NTIS). Jejich úkolem  bylo poradenství pro účastníky v oblasti návrhu, plánování a realizace jednotlivých projektů. Hlavní přínos mentoringu pak spočíval v pomoci s řešením různých problémů typu „show-stopper“ nebo situací, kdy tým nebyl schopen dokončit původně stanovený projekt včas. Mentor pak většinou našel řešení, které vedlo k úspěšnému dokončení projektu.

#AimtecHackathon 2022 nabízel program i pro širší veřejnost. Celé sobotní odpoledne probíhaly přednášky (TechTalks) profesionálů z předních technologických firem i zajímavých start-upů, spjaté s tématem autonomního řízení. Nedělní odpoledne pak po závěrečných prezentacích soutěžních projektů patřilo workshopu Younghackers, jenž hravou formou představil rodinám s dětmi různé technologie, možnosti IT vzdělání a pozdějšího uplatnění.

Těší mne akce oživující technologickou a IT scénu v Plzni, mezi kterými má tato událost významné místo, i naše dlouhodobá spolupráce s Aimtec jako jeho pořadatelem a také partnerem FAV.  Rád jsem se na letošním hackathonu opět alespoň na chvíli zastavil, protože zažít jeho atmosféru je nesmírně občerstvující a inspirativní. Cením si nasazení organizátorů a svých kolegů, kteří v rolích mentorů měli podíl na zdaru akce, a pochopitelně jsem hrdý na první místo týmu našich studentů – i když umístění na stupních vítězů určitě není tím nejdůležitějším důvodem, proč se #AimtecHackathonu účastnit,” říká Přemek Brada, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky FAV.

Mezi partnery #AimtecHackathonu 2022 se zařadily hned dvě fakulty ZČU, a to Fakulta aplikovaných věd, která zajistila mentory z řad akademických pracovníků a podílela se na organizaci akce i vyhodnocení vytvořených nápadů, a Fakulta zdravotnických studií, jež se starala o fyzickou pohodu unavených soutěžících či dalších účastníků.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl