Fakulta zdravotnických studií ZČU pořádá Dětskou akademii

29. 1. 2024

Dětská akademie_FZS ZČU

V polovině ledna 2024 odstartovala Dětská akademie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Celkem osm „nelékařů juniorů“ mělo možnost nahlédnout do fascinujícího světa mikroskopie v prostorách chemické laboratoře na FZS.

První část úvodního setkání byla věnována buněčnému cyklu sledovanému na kořenových špičkách cibule. Děti odebraly vzorek kořínku, který si následně samy laboratorně zpracovaly. Mohly pozorovat nejen samotnou stavbu rostlinného pletiva, ale také jednotlivé fáze růstu buněk, které jsou v apikálním meristému cibuloviny hojně zastoupeny.

Dále se malí badatelé mohli dozvědět informace o lidských buňkách, konkrétně o krvinkách, které sledovali z krevních nátěrů. Získali tak znalosti, které typy krvinek se v lidské krvi nacházejí, jaké jsou jejich funkce a jak je v preparátu můžeme rozeznat.

První setkání se setkalo jednoznačně s úspěchem, děti měly radost, že si mohly vyzkoušet práci s mikroskopem, a už se těší na další, které je naplánováno na 9. února 2024. Tentokrát je čekají kouzla a taje zobrazovacích technik, nahlédnou totiž pod pokličku studijního programu Radiologická asistence.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl