Otevřela se Brána do Borského parku

18. 10. 2023

Brána do Borského parku

Hranice mezi městem a parkem, předěl mezi ruchem a klidem a zároveň spojnice obojího. Takovým místem se má stát Brána do Borského parku, která byla otevřena v pátek 13. října 2023 ve 13 hodin a 13 minut. Město Plzeň tím zakončilo revitalizaci severozápadního cípu Borského parku. Prostor dříve sloužil jako plocha pro tramvajovou smyčku (konečnou zastávku) linky č. 4. Novou dominantou je nyní liniový, ve velké míře prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou.

„Věřím, že tři třináctky přinesou bráně hodně štěstí a že se stane vyhledávaným prostorem Plzeňanů. Borský park je mou srdeční záležitostí, chodil jsem si tam hrát už jako malý kluk a jsem rád, že se toto místo rekultivuje, že žije a nabízí další možnosti využití volného času,“ řekl starosta MO Plzeň 3 David Procházka. Třetí městský obvod převzal stavbu do správy od Magistrátu města Plzně.

Brána do Borského parku

„Urbanistický a prostorový koncept nového vstupního objektu byl jednoduchý: vytvořit předěl mezi městem a parkem, jasně definovaný, od kraje ke kraji a zároveň měl vytyčit spojnici mezi nově vzniklými zastávkami hromadné dopravy. Objekt by měl být vnímán více jako brána než jako bariéra. Tenká linka – výrazně transparentní prostupná membrána mezi dlážděnou a travnatou plochou, která město a park udržuje v kontaktu,“ vyjádřil se ke svému návrhu architekt Aleš Kubalík ze studia Sporadical.

Náměstí před vstupem do parku navrhl záměrně dlážděné tak, aby mohlo sloužit intenzivnímu využití. „Je to protiklad ke klidnější zóně nové části parku, kde v trávníku zůstaly zachované koleje bývalé tramvajové točny, a kterou je možné využívat k různým kulturním akcím,“ vysvětluje architekt.

Samotná stavba je hmotově rozdělená na část komerčních prostor a část veřejných WC. Mezi nimi je volný prostor umožňující průchod do parku. „Stavba byla zahájena v srpnu loňského roku a náklady na celkovou revitalizaci prostoru vyšly na 49,5 milionů korun včetně DPH,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí odboru investic Magistrátu města Plzně.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl