Plzeň je součástí evropského projektu Climaborough

16. 3. 2023

Město Plzeň jako součást evropského projektu Climaborough

Od začátku roku 2023 se Plzeň jako Smart City účastní evropského projektu Climaborough, jehož cílem je otestovat v praxi inovativní a chytrá řešení v souvislosti s klimatickými změnami a jejich dopady na planetu Zemi. Naším prostřednictvím se tak západočeská metropole jako jediná v Česku stala součástí skupiny 15 evropských zemí, které procházejí ekologickou a digitální transformací. Sdílejí tak své zkušenosti, aby se podařilo dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Jaký je cíl projektu:

  • Podporovat evropská města při spoluvytváření inovací vedoucí ke snižování emisí.
  • Rozvíjet spolupráci a navazování kontaktů mezi městskou samosprávou, veřejností, průmyslovými partnery a investory.
  • Přispívat k participaci zapojených subjektů a zajistit vznik tzv. živých laboratoří, které se stanou prostorem pro interakci zúčastněných stran (političtí představitelé, úředníci, techničtí experti, odborníci, občané).
  • Vytvořit nástroj pro monitorování klimatické neutrality na základě integrace stávajících řešení (měřit životní úroveň s využitím technologií jako umělá inteligence a digitální dvojče).

Jaký je výsledek projektu:

  • Přechod evropských měst k novému způsobu života – k novému ekologickému a digitálnímu řádu.
  • Zapojení startupů a začínajících podnikatelů, poskytnutí možnosti vyzkoušet jejich inovativní nápady a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci projektu Climaborough bylo spuštěno několik akcí, kdy především v jedné můžeme využít řadu chytrých řešení, která v Plzni již fungují. Ve výzvě „Od izolovaných energií a mobilitě k integrovaným službám“ aplikujeme naše aktivity jako Digitální dvojče – 3D model města, bezpečnostní dispečink, testovací polygon, opendata, aplikace založené na otevřených datech a senzorice (např. mapa a intenzita dopravy, parkovací systém atd.) nebo SITLab pro kamerový systém a další návaznou senzoriku s přesahem na bezpečnost.

Projekt Climaborough je naplánován na čtyři roky. V rámci prvních dvou let připravíme a naplánujeme jednotlivé podprojekty, které v následujících dvou letech budeme postupně implementovat a testovat v jednotlivých zainteresovaných městech.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, jeho rozpočet činí 220 tisíc eur.

Oficiální stránky projektu https://climaborough.eu/

Logo Climaboroughlogo EU

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl