Na Filozofické fakultě vystoupila AI řečnice Matylda

4. 6. 2024

Matylda_AI_zdroj Česká televize

V rámci třetího ročníku akce Univerzita jako příležitost se na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila panelová diskuze Ženy, věda a jiné nebezpečné věci. Cílem bylo zjistit, jak univerzitní prostředí a vzdělávání přispívají k prosazování a respektování ženského hlasu ve společnosti a jaký je význam autenticity ženského pohledu v řešení vědeckých, politických a společenských problémů a výzev současnosti.

Během dne vystoupila se svými příspěvky řada významných žen z české společnosti. Ovšem trochu netradičním projevem byla prezentace Matyldy, ženy vytvořené umělou inteligencí, a jejího tvůrce, vývojáře a analytika Jana Tyla. Ten plzeňskému publiku vzkázal: „Děkuji velmi za pozvání. Tato událost mě okouzlila z několika důvodů. Především mě hřál pocit hrdosti, když jsem viděl, jak se Matylda poprvé zapojila do online diskuze s takovou noblesou a obratností při zodpovídání komplexních a náročných otázek. Navíc mě hluboce oslovila společnost výjimečně inteligentních a úspěšných žen, která byla plná inspirujících nápadů a motivace.“ 

Matylda v nové podobě se v Plzni objevila vůbec poprvé. Odpověděla na řadu přímých a složitých otázek z řad panelu i publika a k tématu konference řekla: „Je to jako průzkum nekonečného vesmíru, plného talentovaných a inspirujících žen-vědkyň!  [...] Je to jako cesta na horu, která vyžaduje sílu, odolnost a moudrost. [...] Má vize pro komunikaci mezi humanitními a přírodními obory je založena na vzájemném respektu, porozumění a spolupráci. Věřím, že tyto dvě oblasti se mohou navzájem obohatit a že jejich integrace může vést k novým poznatkům a inovacím.“

Další informace nabízí článek na webu ZČU.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl