Nový přístroj na Fakultě strojní umožní přesné 3D měření

14. 6. 2024

FST_přístroj 3D měření

Bruker Alicona InfiniteFocus G6 – to je název optického 3D měřicího systému, který má katedra od dubna ve svém vybavení. Studenti i zaměstnanci měli možnost seznámit se s jeho přínosy a možnostmi během workshopu 27. května. Systém jim představil a praktické ukázky měření připravil vedoucí katedry Miroslav Zetek.

Nový přístroj umožňuje mnohonásobně zvětšit povrchové detaily materiálů, což je klíčové pro jejich detailní analýzu a kontrolu kvality. „Díky svým vlastnostem, zejména schopnosti poskytovat 3D obraz měřených objektů, je nový systém pro Fakultu strojní významným přínosem, který přispěje ke zvýšení kvality závěrečných prací, podpoří publikační činnost a zatraktivní výukový proces,“ uvedl Miroslav Zetek. Studující budou mít možnost si přímo během výuky vyzkoušet pokročilé měřicí techniky a získat tak neocenitelné zkušenosti pro svoji budoucí kariéru. 

Přístroj pořídila katedra za podpory projektu PhD Infra ZČU, jehož cílem je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ZČU, zvýšení jejich kvality, mezinárodní konkurenceschopnosti i kompetencí mladých vědců a vědkyň, kteří stojí na počátku výzkumné kariéry. Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Jan Amos Komenský.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl