NVIAS a SIT Port dávají žákům příležitosti vymýšlet nové projekty

9. 1. 2024

Foto: NVIAS

Motivovat studenty k tvorbě vlastních udržitelných projektů měla za cíl společná aktivita plzeňského SIT Portu a organizace NVIAS. V programu s názvem Udržitelné technologie a projekty realizovali aktéři v plzeňských školách zážitkovou výuku a projektové dny. Žáci se od začátku školního roku seznamovali s inovativními a udržitelnými technologiemi, které následně mohli ve svých projektech využívat.

Do motivace se zapojili i samotní pedagogové ve školách, kteří pomáhali vyhledávat nadané žáky a jejich nápady. Do akce se zapojilo několik základních a středních plzeňských škol. Řada aktivit ve formě projektových dnů, workshopů a školeních vyvrcholila tzv. Future Workforce Show 14. prosince 2023 v technologickém parku TechTower.

V rámci večera studenti představili celkem devět řešení orientovaných na školství, město či samotnou udržitelnost. Oceňovaly se nápady z hlediska pravděpodobné realizace s nejlepším podnikatelským plánem, největším dopadem na školství a na obyvatele města. Porota kladně hodnotila i perfektní prezentace žákovských týmů, kde byly vidět předané zkušenosti, motivace a práce žáků od začátku školního roku.

Projekt jasně ukázal, že v západočeské metropoli dobře funguje Plzeňský inovační ekosystém PINE. Spolupráce několika subjektů s jediným cílem – inspirovat mladé lidi, motivovat je k podnikatelskému záměru a nadále je vést k rozvoji projektu a jeho možnému prosazení na trhu.

A jakými tématy se žáci zabývali?

  • ZŠ – Nové webové stránky 15. ZŠ
  • ZŠ – Ittiches – Revoluční dermatologická aplikace
  • SPŠS – Nová relaxační zóna pro Strojárnu
  • ZŠ – Modernizace školy – Studentská kavárna
  • ZŠ – Testovací centrum 11. ZŠ
  • Benešova ZŠ – Leknínový park města Plzně
  • Benešova ZŠ – Nový život pro lidi bez domova
  • ZŠ – Dětská nemocnice města Plzně
  • ZŠ – Chill Buffet – Obnovení bufetu ve škole

Foto: NVIAS

Partnerem akce byla také společnost Aimtec, významný hráč v automobilovém průmyslu pracující na digitalizaci a automatizaci výroby.

Všichni partneři stojí i za dalším projektem podobného konceptu – studenti tentokrát v programu Space4Talents pracovali na nápadech (nejen) z vesmírného prostředí. Zabývali se třeba tím, jak restartovat nefunkční satelity na oběžné dráze, jak ulehčit transport materiálu ve vesmíru v rámci budoucích kolonií na dalších planetách. Pracovali také na návrhu zdravotnické aplikace či přenosné 3D tiskárně. Více informací o Space4Talents najdete na webu organizace NVIAS.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl