Projekt bezpečnostního výzkumu přinese inovace pro integrovaný záchranný systém

11. 11. 2022

HZS_111

Workshop, jehož tématem byly Inovační technologie pro ochranu zdraví a zvýšení bezpečnosti členů IZS, zahájil ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje František Pavlas.

Prostřednictvím série odborných prezentací se pak hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři seznámili s novými technologiemi v oblasti e-textilií, které v budoucnu pomohou zvýšit bezpečnost a komfort při jejich práci. 

Druhá část workshopu zapojila účastníky do diskuse nad prezentovanými vizemi chytrých textilií z hlediska ergonomie a funkcionality.

„Považuji za důležité, aby v rámci našich vědecko-výzkumných aktivit docházelo k přímé konfrontaci našich vizí a výstupů s uživateli z praxe,“ říká Petr Kašpar z Fakulty elektrotechnické ZČU.

Workshop se konal v rámci projektu MOSENZ, který je řešen v letech 2022 až 2025. „Jedná se o projekt v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025, vyhlášeného Ministerstvem vnitra, kterého se účastníme spolu s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, Fakultou textilní Technické univerzity Liberec a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany. Projekt přinese v oblasti inovativních chytrých textilií zejména zvýšení bezpečnosti a efektivity složek IZS při jejich zásazích,“ doplňuje Tomáš Blecha z FEL.

„Velmi rádi se účastníme projektů tohoto typu již při vývoji, neboť nám nabízí širokou škálu informací o nových technologiích, které jsou pro nás velmi dobře využitelné z pohledu připravenosti a výcviku jednotek. Při zásahové činnosti by mohly být tyto technologie nedílnou součásti kontrolních mechanismů z pohledu bezpečnosti hasičů při pobytu v extrémních podmínkách,“ uvedl Michal Pathy, velitel požární stanice Plzeň-Košutka.

Členové jednotlivých složek IZS nastínili během workshopu potřeby v oblasti monitorování fyziologických a environmentálních parametrů s využitím chytrých textilií a moderních komunikačních technologií, jako je 5G. Konkrétní technická řešení budou se zástupci složek IZS následně konzultována.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl