Projekt ERDF II přinesl ZČU špičkové výukové a laboratorní vybavení za více než 80 milionů korun

25. 10. 2022

Projekt ERDF II přinesl ZČU špičkové výukové a laboratorní vybavení za více než 80 milionů korun

Studentům i pedagogům Fakulty zdravotnických studií začala letos sloužit učebna a zároveň studijní pomůcka, jaká nemá v republice obdoby. Je totiž mobilní, uvnitř sanitního vozu. Sanitka je nejnovější položka pořízená díky projektu „ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247, který obohacuje zejména univerzitní učebny a laboratoře o moderní výukové vybavení už od roku 2020.

Sanitka patří mezi nejvýznamnější zařízení, která ZČU z projektu pořídila. Proč? V simulačním centru fakulty sice budoucí zdravotníci měli plně vybavený sanitní vůz k dispozici, byl ovšem bez motoru. Nyní mohou vyjet na výuku či praktické zkoušky i do terénu. Sanitka bude k vidění také na akcích ZČU pro veřejnost, jakými jsou například Den vědy a techniky nebo Rok jedna, a studenti se s ní budou vydávat také na mezinárodní soutěže. Významnou přidanou hodnotou motorizované novinky je možnost živého on-line přenosu simulované zdravotnické akce, díky němuž budou skupinu studentů ve voze moci sledovat studenti v učebně a naopak. Záznamy simulací v sanitce fakulta mimo jiné dále využije také jako podporu kombinované formy studia.

„Sanitní vůz nám dělá velkou radost,“ říká děkan fakulty Lukáš Štich. „Jeho pořízení je výsledkem až neuvěřitelného úsilí a časové investice řady lidí od akademiků po dodavatele. Jsme rádi, že můžeme studentům poskytnout v rámci studia možnosti, které jsou nadstavbové,“ dodává.

Západočeská univerzita už z projektu ERDF II na nákup desítek různých položek vyčerpala zhruba 81 milionů korun, což je téměř 98 procent z celkové možné částky. Co dalšího tedy přinesl?

Zmíněná Fakulta zdravotnických studií díky němu mohla kromě sanitky pořídit i plastinované modely lidského těla. Tyto jedinečné anatomické výukové pomůcky vznikly metodou, kterou veřejnost může znát například z výstavy Bodies a studentům pomáhají především dokonaleji pochopit anatomické funkce a procesy.

Další pomůcky už mířily na jiné fakulty. Například Fakulta strojní si opatřila řadu vysoce efektivních a výkonných zařízení, od 3D skeneru – laser trackeru přes konfokální mikroskop, který je pro svou univerzálnost využíván napříč studijními programy ZČU, až po výukový model spalovací turbíny.

Eyetrackingové řešení je moderní technologie využívaná v neuromarketingu, kterou si pořídila Fakulta ekonomická pro podporu předmětů se složkou marketingového výzkumu či marketingu na internetu.

Fakulta elektrotechnická se může díky ERDF II pyšnit novým laboratorním systémem pro měření –  hysterezigrafem nebo novým osciloskopem pro vysoké kmitočty.

V neposlední řadě se z projektu mohly zakoupit také dvě speciální položky pro Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Výuku v multimediálních oborech tak zkvalitní projektor pro videomapping a kamera Phantom Flex 4K, se kterou se běžně natáčí i profesionální filmy.

Líbí se vám tento článek? Přečtěte si celé číslo časopisu Info.zcu.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl