Projekt Girls’ Labs na ZČU bourá genderové stereotypy ve vědě a technice

4. 1. 2024

Foto: ZČU v Plzni

Výzkumné centrum NTC při Západočeské univerzitě v Plzni spustilo na začátku tohoto školního roku projekt Girls’ Labs, který se zaměřuje na problém nízkého zastoupení žen ve vědě a technice v ČR a reaguje na zažité genderové stereotypy spojené s těmito obory. Zároveň se snaží výuku technických a přírodovědných předmětů učinit pro žákyně více motivační a atraktivní. Plzeň je inovativní i v tomto směru a na genderové vyváženosti zdejším hráčům záleží.

Cílem projektu Girls’ Labs je přispět k odbourání genderových stereotypů spojených s tzv. STEM obory (přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika), a rozšířit tak spektrum oborů, o kterém žákyně vybraných středních škol v rámci svého budoucího studijního a profesního směřování uvažují.

„Dívky a chlapci se nerodí s představou o tom, jaké profesi se v budoucnu mohou nebo nemohou věnovat a na co mají buňky. Ve školce ještě nejsou svázáni společenskými normami a stereotypy, ale to se během jejich cesty školním systémem postupně mění a jejich představy se začínají zužovat. V projektu chceme pracovat zejména se středoškolačkami z prvních nebo druhých ročníků, které stojí před rozhodnutím o svém dalším studiu a kariéře, a ukázat jim, že práce ve vědě a technice je jim otevřená a může být zábavná a naplňující,“ uvedla koordinátorka projektu Alice Nováková z NTC z týmu Infračervených technologií.

Plzeňské výzkumné centrum NTC je hlavním koordinátorem projektu, spolupracovat bude s dalšími významnými společnostmi na trhu. Připravované motivační programy mají dát dívkám možnost poznat přírodovědné a technické obory prostřednictvím praktických a badatelsky orientovaných aktivit s využitím výukových termokamer a propojit je s inspirativními ženskými vzory z výzkumného centra NTC.

Více informací o projektu a prvním workshopu nabízí článek na webu ZČU.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl