Výzkumné centrum RTI Fakulty strojní provádí unikátní testy karoserií autobusů

12. 6. 2022

Výzkumné centrum RTI Fakulty strojní  provádí unikátní testy karoserií autobusů

Výzkumné centrum RTI zajišťuje pro výrobce autobusů, trolejbusů a nyní i bateriových elektrobusů nejen zajímavé výpočty, ale především statické a únavové zkoušky materiálů, spojů a konstrukčních uzlů karoserií. „V případě společnosti SOR Libchavy se v rámci projektu Výzkum a vývoj kloubového elektrobusu, podpořeného Technologickou agenturou ČR z programu TREND, řeší také bezpečnost pasažérů při převrácení autobusů,“ popisuje vedoucí Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti Miloslav Kepka.

 Převrácení patří mezi nejčastější a také nejtragičtější nehody autobusů. Pro zvýšení bezpečnosti pasažérů je proto nastavena maximální povolená deformace karoserie tak, aby i při nehodě zůstal v interiéru vozidla takzvaný prostor pro přežití. Jestli tomu tak opravdu je, lze prokázat i počítačovou simulací bez nutnosti ničit opravdové vozy, ovšem taková simulace vyžaduje dobrou znalost mechanických vlastností všech použitých materiálů a deformační křivky spojů až do oblasti plastických deformací. Těmto výpočtům se věnuje firma Vision Consulting Automotive, další účastník projektu. Podklady pro simulace dostává právě od výzkumníků ze Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti RTI. Čtvrtým účastníkem projektu je firma RAIL ELECTRONICS CZ, s.r.o.

 Při testech v RTI byly rozměrné konstrukční části karoserií deformovány předepsanou rychlostí a v předepsaném směru. Jeden takový test se uskutečnil už vloni, šlo o deformační zkoušku segmentu střechy vylehčené lepenými sendvičovými panely, letos následoval deformační test zaskleného čela karoserie. Těmto zkouškám předcházela řada detailních zkoušek použitých materiálů a jejich spojů, které zabezpečila Mechanická zkušebna RTI. Výzkumníkům z RTI asistovali ještě kolegové z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, kteří průběh zkoušky skenovali.

 „Cílem všech testů bylo zpřesnit podklady pro simulaci převrácení autobusu podle předpisu EHK 066, resp. Směrnice EU č. 2001/85,“ vysvětluje vedoucí zkušebny Miloslav Kepka a komentuje výsledek testů: Autobusy SOR jsou z hlediska cestujících bezpečné a pasivní bezpečnost jejich karosérií se nyní bude opírat také o data pořízená v naší zkušebně.“

 Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti je jednou z devíti laboratoří či zkušeben, které tvoří výzkumné centrum RTI. Jejím klíčovým vybavením je elektrohydraulický zatěžovací systém INOVA pro statické a únavové zkoušky konstrukčních dílů a materiálových vzorků, umožňující vícekanálové statické a únavové zatěžování včetně měření deformací, posuvů či zrychlení. Zkušebna se specializuje na testy svařovaných konstrukcí. SOR Libchavy patří spolu s výrobcem kolejových vozidel ŠKODA TRANSPORTATION, výrobcem zemědělské techniky BEDNAR FMT a výrobcem traktorových návěsů a nosičů kontejnerů CHARVÁT CTS k jejím hlavním průmyslovým partnerům.

 Spolupráce RTI a výrobců silničních i kolejových vozidel je dlouhodobá a úspěšná a jejím základem jsou společné projekty výzkumu a vývoje, podporované v současnosti prostřednictvím různých programů TAČR. „V oblasti kolejových vozidel to byl v letech 2012 až 2019 projekt Centrum kompetence drážních vozidel, který RTI administrativně řídilo, v oblasti silničních vozidel se v Plzni navazuje na dlouholetou tradici, která sahá až do období, kdy se trolejbusy a autobusy vyvíjely společně se závodem ŠKODA Ostrov. Tehdy vznikly základy metodiky hodnocení jejich provozní pevnosti a únavové životnosti, na kterou navazuje nejen výzkumné centrum RTI, ale i Výzkumný a zkušební ústav Plzeň,“ dodává Miloslav Kepka.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl