ZČU je součástí inovačního projektu TRANS-SAFE

2. 5. 2023

Jsme součástí konsorcia evropského projektu TRANS-SAFE

Počet zranění a úmrtí na silnicích v Africe je alarmující! Podle Světové zdravotnické organizace představuje Afrika 16 % všech úmrtí na silnicích na celém světě. Statistiky poukazují na naléhavou potřebu zlepšit opatření pro bezpečnost silničního provozu a infrastruktury na africkém kontinentu stejně jako zvýšit povědomí a vzdělanost o bezpečných způsobech jízdy.

Tuto potřebu by měl řešit právě výzkumný a inovační projekt TRANS-SAFE, financovaný programem Evropské unie Horizon Europe. Jeho cílem je zvýšit využívání udržitelných řešení bezpečnosti silničního provozu a radikálně zlepšit systémy bezpečnosti silničního provozu v Africe. 

Projekt TRANS-SAFE pojímá bezpečnost silničního provozu jako motor sociálně-ekonomického a udržitelného rozvoje. Jako takový bude zahrnovat demonstrace na národní, regionální a městské úrovni za účelem testování různých typů inovativních a integrovaných řešení bezpečnostního systému. Tyto aktivity by měly být doplněné o komplexní sadu nástrojů, rozvoj kapacit, podporu politiky a procesy umožňující replikaci.

V konsorciu jsou spojeni zástupci vysoce angažovaných měst, agentur pro bezpečnost silničního provozu, průmyslu, výzkumu, prováděcích organizací a finančních partnerů z Evropy i Afriky, aby byl zajištěn maximální dopad. Projekt v konečném důsledku pomůže splnit společnou strategii EU-Afrika (JAES) a urychlit pokrok zemí směrem k Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a cílům udržitelného rozvoje (SDG).

"Hlavním řešitelem projektu, který skončí v roce 2026, je Technická univerzita Berlín. Západočeskou univerzitu reprezentuje NTC, konkrétně tým Biomechanických modelů lidského těla zabývající se prevencí poranění v dopravě. Expertízu, týkající se problematiky afrických zemí, zajišťuje expert na tamější prostředí Jan Záhořík z Fakulty filozofické,“ říká Luděk Hynčík z výzkumného ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC).

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl