FEL ZČU se podílí na vývoji inovativního fotodetektoru pro nukleární medicínu

12. 5. 2023

Nuklearni detektor2

Projekt s názvem Innovative Photodetector Module for Advanced Hybrid Magnetic Resonance Imaging/Positron EmissionTomography Scanners for Nuclear Medicine (INNMEDSCAN) spojil vědce a inženýry z České republiky, Portugalska, Turecka, Ukrajiny a Ázerbájdžánu.

Díky výměně zkušeností a znalostí v oblastech fyziky, technologie a inženýrství, díky posilování moderních poznatků z optoelektroniky a pomocí moderních technologických přístupů a metod vyvine tým vysoce citlivý prototyp detekčního modulu pro novou generaci skenerů PET-MRI. Přístroj, který současně zobrazí magnetickou rezonanci a pozitronovou emisní tomografii, využijí lékaři k přesnější a včasnější diagnostice pacientů.

Řešitelský tým Fakulty elektrotechnické ve složení Ondřej Urban, Vladimír Pavlíček, Jan Zich a Pavel Broulím začal na projektu spolu s experty z uvedených zemí pracovat v březnu 2023. „Doposud se náš tým zabýval zejména detektory ionizujícího záření pro fyzikální experimenty. Díky účasti na tomto projektu se nám otevřela možnost proniknout do oblasti radiologie, a rozšířit naše pole působnosti o další velice zajímavý a společensky přínosný obor. Rovněž je skvělé, že jsme navázali spolupráci s dalšími partnery, kteří mají hluboké zkušenosti v oblasti návrhu a výroby radiačních senzorů,“ řekl hlavní řešitel za ZČU Ondřej Urban.

Českou republiku v konsorciu zastupuje ještě pražské ČVUT, jehož tým vede Michael Holík, který rovněž působí na FEL ZČU. Práce týmu FEL ZČU skončí v únoru 2027, na výsledky projektu nejprve naváže vědecký vývoj vysoce citlivých detektorů nové generace a poté už samotné vytvoření pokročilých detekčních zařízení.

Projekt má Evropské unii zajistit vedoucí postavení v oblasti inovací v diagnostických technologiích a zlepšit výzkumný a inovační potenciál v Evropě i ve světě. Mezi jeho hlavní přínosy patří podpora mezinárodní spolupráce v oblasti nanoelektroniky směrem k lékařskému inženýrství, podpora podstatného pokroku na hranicích poznání i nových produktivních směry zkoumání, produktů a procesů, včetně pokročilého výzkumu na rozhraní jaderné fyziky, nanoelektroniky, lékařského inženýrství, informatiky, modelování a průmyslového inženýrství.

Dalším významným benefitem pro všechny zúčastněné bude spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou, včetně vytváření vazeb spolupráce i mimo Evropu.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl