Letní dílna v Centru robotiky inspirovala téměř 50 učitelů

31. 7. 2023

Letní dílna v CR_2023

Nový Rámcový vzdělávací program přináší velké změny do výuky. Informatické myšlení a digitální kompetence jsou pojmy, které otevírají mnoho pedagogických diskuzí. A nejen proto plzeňské městské Centrum robotiky letos v červenci připravilo již třetí ročník Letní dílny pro pedagogické pracovníky základních škol. Ten se uskutečnil ve dnech 24. až 27. července 2023 a zúčastnilo se ho 47 učitelů z různých krajů České republiky.

Účastníky v Centru robotiky Správy informačních technologií města Plzně přivítala Martina Ceková, jeho ředitelka, společně s vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantovou. Následovala úvodní přednáška Luďka Hrnčíře z organizace Cryptomania a seznamovací workshopy.

Letošní dílna se nesla v duchu šifer a luštění. Lektoři z Centra robotiky připravili aktivity, během nichž se učitelé seznámili s velkým množstvím robotů, online nástrojů, aplikací, a hlavně jejich praktickým využitím ve výuce. Učitelé byli rozděleni do tří skupin, a to učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé všech předmětů 2. stupně ZŠ a učitelé informatiky na 2. stupni ZŠ. Všechny tři týmy měly stejný úkol, a to najít ztracenou třídní knihu. Během každého workshopu účastníci luštili a plnili zadané úkoly. Díky tomu měli možnost získat indicie, které jim pomohly třídní knihy najít.

Během čtyř dnů se tak podívali na čtyři oblasti nové informatiky, rozvoj digitální kompetence prostřednictvím aplikací a nástrojů, robotické pomůcky, využití umělé inteligence ve výuce a také navštívili technologický park TechTower.

„Cílem Letní dílny bylo účastníky inspirovat, motivovat, předat jim nové znalosti, dovednosti a zkušenosti, a hlavně jim ukázat, že se nemusí změn ohledně Rámcového vzdělávacího programu bát, ale naopak je využít pro kvalitu své výuky. Stejně tak jsme ale cílili na to, aby si u nás pedagogové odpočinuli a užili si čtyři příjemné dny,“ uvedla Martina Ceková, ředitelka Centra robotiky v Plzni.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl