V projektu Startupuj si Plzeň vychovává nové podnikatele

22. 11. 2023

Foto: SIT Port

První prezentace svých projektů mají za sebou studenti středních škol, které se v letošním školním roce zapojily do městského projektu Startupuj. V něm středoškoláci získávají podnikatelské dovednosti nejen od lektorů ze SIT Portu Správy informačních technologií města Plzně, ale i od dalších expertů ze světa podnikání. Během jednoho pololetí se naučí prezentačním dovednostem, získají povědomí o firmě, právu, značce, reklamě, sociálních sítích, financích. Město si tak vychovává generaci podnikatelů, kteří jednou v Plzni založí vlastní byznys. Oproti předchozím ročníkům se letos výuka rozšířila na další střední školu v Plzni.

„Zájem o vzdělávací program Startupuj mezi plzeňskými středními školami roste. Nově jsme v září zahájili výuku na Sportovní a podnikatelské střední škole, tradičně už učíme na Střední škole informatiky a finančních služeb a Střední průmyslové škole dopravní, které s námi spolupracují od počátku v roce 2021. Celkem se věnujeme téměř dvou stovkám studentů, kteří si na přelomu října a listopadu vyzkoušeli první prezentace projektů, jež v týmech tvoří. Pracují třeba na aplikaci o zdravém stravování, levnějším nakupování, na platformě pro sdílení komiksů nebo komunikačním nástroji pro sportovní kluby,“ řekl Tomáš Cholinský, ředitel plzeňského SIT Portu.

Týmové projekty vznikaly již po několika vyučovacích hodinách, přesto studenti druhých ročníků zvládli v prezentacích představit smysl a cíl svých podnikatelských plánů. Za nápad, projev i argumentační dovednosti získali cennou zpětnou vazbu. „To je jeden z benefitů Startupuj – ve velmi mladých lidech probouzíme podnikatelského ducha. Učíme je založit firmu a podnikat v Plzni, být dobrým zaměstnavatelem a vytvářet kvalitní pracovní místa, nikoli další montovny. Ve vzdělání vidíme naši budoucnost, až jednou absolventi programu Startupuj založí v Plzni byznys a pro obyvatele města tu vzniknou dobře placené pracovní pozice, budou tím Plzni vracet investované prostředky a energii,“ zdůraznil ředitel SITMP Luděk Šantora.

Foto: SITMP

„Studenti se nyní na své podnikatelské záměry podívají z pohledu jiných oborů – budou je rozvíjet po marketingové stránce, vytvoří komunikaci projektu, naučí se základy účetnictví a cenotvorby, podívají se na problematiku i z hlediska českého práva. Na konci pololetí je čekají závěrečné prezentace a nová obhajoba před porotou,“ vysvětlila Anna Čudáková, projektová manažerka SIT Portu. Dodala, že nejúspěšnějších deset týmů se utká ve velkém finále o finanční odměnu. „Hotovost vítězi věnuje již fungující startup, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a který tímto krokem předává podporu dalším začínajícím podnikatelům,“ uzavřela Anna Čudáková.

Startupuj je program vyučovaný v Plzni na středních školách již třetím rokem. Je součástí Plzeňského inovačního ekosystému PINE, kterým město podporuje technické vzdělávání, rozvíjí talenty, inspiruje a podporuje inovátory v celém jejich životním cyklu. Po absolvování Startupuj mohou studenti svůj podnikatelský záměr dál rozvíjet díky pomoci od SIT Portu a Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň, které jim nabídne možnosti například v inkubačním programu nebo v podnikatelských voucherech.

Více informací o Startupuj je na www.sitport.cz.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl