ZČU školí v přípravě projektů pro Horizont Evropa

11. 6. 2024

ZČU_školení na Horizont Evropa

Semináře Projektového centra „Příprava projektových žádostí Horizont Evropa na ZČU: nejčastější chyby a lessons learned“, který proběhl 29. května, se zúčastnili zájemci a zájemkyně ze součástí napříč ZČU i partnerských institucí. Na základě analýzy, kterou Projektové centrum provedlo, seznámily odbornice z Projektového centra zúčastněné s příklady nedostatků, které se v projektových návrzích opakovaně objevují. Následně byly v každé z probíraných oblastí přítomným představeny vhodné postupy a způsoby, jak se chyb vyvarovat.

Diskuze se věnovala správné formulaci cílů ve vztahu k projektovým výzvám, formulaci ambic projektu, významu a způsobu stanovení měřitelných indikátorů, ale i tomu, jak přistupovat např. k aspektům interdisciplinarity, zapojené občanů a dalším požadovaným prvkům projektů. Specifickou pozornost potom prezentace věnovaly nedostatkům a tipům pro efektivní řízení procesu přípravy projektů. Setkání bylo obohaceno i o vhled několika přítomných výzkumníků, kteří sdíleli své zkušenosti z přípravy projektů. Důležitým vkladem byla i přítomnost zaměstnankyň knihovny ZČU, které do debaty přispěly informacemi o svých službách v oblastech otevřené vědy a správy dat.

Mimo to představily zástupkyně Projektového centra i novinky ve svých službách, např. novou iniciativu univerzitní sítě pro mezinárodní projekty.

Více informací je v článku na webu ZČU.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl